tiniworld
Vào tháng 3 năm 2014, hệ thống trung tâm giái trí dành cho thiếu nhi tiNiWorld đã có hơn 20 cửa hàng trên toàn quốc (5 cửa hàng tại TP.HCM, 3 cửa hàng tại HN và 12 cửa hàng tại các tỉnh thành khác), đồng thời dự kiến sẽ mở thêm 10-12 địa điểm trong 2015. Trung bình mỗi tháng có khoảng 400,000+ trẻ em và cha mẹ vào hệ thống tiNiWorld và tiNiTown.
Với kinh nghiệm và công nghệ điều hành quản lý kênh truyền thông LCD nội mạng, Star Media liên kết với TiNiWorld thiết lập kênh giải trí tổng hợp duy nhất với âm thanh, hình ảnh sinh động phục vụ cho nhu cầu giải trí nghe nhìn của các khách hàng đến hệ thống tiNiWorld và khách hàng quảng cáo nhắm đến đối tượng ba mẹ với con nhỏ. Hệ thống bao gồm các màn hình LCD 42 inches chuyên quảng cáo và các màn hình LCD giải trí được bố trí xen kẻ và hợp lý trong các trung tâm tiNiWorld,  thể hiện đầy đủ âm thanh và hình ảnh.