Trông Dễ, Nhưng Không Phải Vậy?

webroiHệ thống truyền thông điện tử theo chuỗi (In-Store Digital Media Network) là một “web rối” của các công nghệ liên quan đến nhau, mà trên bề mặt trông khá đơn giản. Ban đầu dường như chỉ là một màn hình phẳng LCD 42“+ treo trên tường, kết nối qua cáp CAT5 đến một máy chủ với mội số nội dung số phát lại trên thiết bị đó.

Trong thực tế, hệ thống này là “sản phẩm” khá phức tạp. Nó là một “web rối” và cách mà mỗi phần kỹ thuật công nghệ và cách vận hành hệ thống tương tác và cộng hưởng với nhau sẽ quyết định sự thành công hay thất bại cuối cùng của hệ thống.

Các Thành Phần Của Hệ Thống Truyền Thông Điện Tử Theo Chuỗi

web-instoredigitalmedia

Với nhiều năm nghiên cứu phát triển và kinh nghiệm, Star Media đã tự phát triển Star Media Goalbit Platform để cung cấp cho khách hàng giải pháp công nghệ digital signage với chi phí hợp lý, đến phân phối các hệ thống digital signage cao cấp của Scala 5 và Intel RCM  phù hợp nhu cầu.

Star Media cung cấp đầy đủ dịch vụ từ:

1-dau-moi

  • Tư vấn
  • Triển khai

đến

  • Cho thuê trang thiết bị phần cứng và dịch vụ phần mềm (software-as-a-service)
  • Thiết kế nội dung
  • Quản lý / bảo trì hệ thống toàn quốc
  • Kinh doanh quảng cáo trên hệ thống