Chọn ngành công nghiệp của bạn từ các tùy chọn phía bên phải để tìm hiểu thêm về giải pháp truyền thông điện tử tại chuỗi chi nhánh của Star Media.

Nếu ngành công nghiệp của bạn không được liệt kê ở đây, liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ rất vui để cung cấp cho bạn ví dụ về cách chúng tôi đã giúp các công ty tương tự như bạn đạt được thành công với công nghệ truyền thông điện tử tại chuỗi chi nhánh. Với nhiều năm nghiên cứu phát triển và kinh nghiệm, Star Media đã triển khai một số các hệ thống truyền thông theo chuỗi lớn nhất và phức tạp nhất trong nhiều ngành dọc tại Việt Nam. Chúng tôi tự tin hiểu rõ nhu cầu và ngân sách của bạn để có thể tư vấn giải pháp công nghệ và dịch vụ tốt nhất.

vietcombankNGÂN HÀNG

vienthongaCHUỖI BÁN LẼ

lottecinemaCINEMA

cfycCLB SỨC KHỎE

hignlandsQUÁN CAFE

lotteriaNHÀ HÀNG

corporate

TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

governmentCƠ QUAN NHÀ NƯỚC

educationGIÁO DỤC

transportationNHÀ GA

DOOHLED NGOÀI TRỜI

POSPOS